fbpx

Így szervezitek ti a saját esküvőtöket kutatást nemrég zártam le. Az egy évig tartó felmérés adatait a napokban sikerült összesíteni. A kutatás rávilágított, hogy az esküvőt szervező párok Magyarországon még mindig elavult (XIX., XX. századi) módszereket alkalmaznak a XXI. században. Továbbá megdöbbentő eredményeket szolgáltatott a felmérés.

Az „Így szervezitek ti a saját esküvőtöket” című kutatás

egy éven keresztül tartott, ami a házasság hetében 2023-ban zárult. A kérdőívben 16 kérdésre kellett válaszolniuk a pároknak, amelyek között szerepeltek feleletválasztós és kifejtős kérdések is.

A válaszadók nemek szerinti eloszlása 82,4% nő és 17,6% férfi volt.

A felmérés első kérdésében azt kellett megválaszolni, hogy melyik megyében él a kitöltő. Ez azért volt szükséges, hogy visszajelzés érkezzen a felmérési terület nagyságáról. Minden megyéből szerepeltek válaszadók, így a felmérésről elmondható, hogy országos volt a kutatás.

A válaszadók szinte azonos számban jelölték lakóhelyüknek nagyvárost, kisvárost, községet.

 

Mennyibe kerül az esküvő?

Az Így szervezitek ti a saját esküvőtöket kutatás 3. kérdésben azt kellett megjelölni, hogy mennyi az esküvő teljes bekerülési költsége. 800.000,- Ft-nál kevesebbet a válaszolók 17,6%-a költött az esküvőjére.

4 millió forintot meghaladóan nem költött senki a felmérésben szereplők közül a saját esküvőjére.

A válaszadók 65%-a 2 millió fölött és maximum 4 millió forintot áldozott a nagy napjára.

Az adatokból átlagot vonva az állapítható meg, hogy az elmúlt időszakban 2.930.000,- Ft- ba került egy esküvő.

 

Mennyi az átlaglétszám egy esküvőben?

A 4. kérdésben az esküvőn résztvevők összlétszámát vizsgálta az Így szervezitek ti a saját esküvőtöket kutatás.

A résztvevők létszámát elég szélesen jelölték a kitöltők. 25 főtől egészen 150 főig terjedően érkeztek adatok.

A válaszokból átlagot vonva megállapítható, hogy az átlagos esküvőben 80,4 fő vendég vett részt.

Eddigiekből megállapítható, hogy egy esküvői vendég 36.443,- forintba került.

 

Nemek szerinti eloszlás

Az 5. kérdésben a kitöltő nemére volt kíváncsi a kutatás. A nemek közötti eloszlás mértéke a cikk bevezetőjében olvasható.

Stresszmérés

A 6. kérdésben az esküvőszervezés stresszmérése valósult meg.

Feltételeztük, hogy az esküvőhöz a boldogság, öröm, jókedv vagy hasonló érzéseket fogalmaznak meg a kutatásban résztvevők, azonban a tények azt mutatják, hogy a kutatásban részt vevők

  1. helyen az izgatottság,
  2. helyen a félelem,
  3. helyen a boldogság

érzéseket említették leggyakrabban, amikor elhatározták, hogy esküvőt fognak szervezni.

Felkészülni, vigyázz, kész… esküvő és tanulás

Az Így szervezitek ti a saját esküvőtöket kutatás 7. kérdése azt vizsgálta, hogy mennyire készültek fel az esküvőszervezésre a felmérésben résztvevők.

58,5% úgy gondolta, hogy nem kell megtanulni semmit a saját esküvő megszervezéséhez.

Az idő múlásával ebből 35,3%-uk később rájött, hogy sokkal bonyolultabb, mint gondolta és az esküvőszervezés szakaszában kezdett szervezési ismereteket szerezni.

A válaszolók csupán 41,2%-a viszont az esküvő szervezése előtt elkezdett felkészülni, és valamilyen szervezési ismereteket szerezni.

Honnét szerzik az esküvőszervezéshez az információt?

A 8. kérdésből azt tudjuk meg, hogy honnét szereztek információt a saját esküvőjük szervezéséhez a menyasszonyok.

Esküvői szolgáltatók honlapja 76,5%. A második helyen a social media csoportok vannak 47,1%. A 3. helyezett, a friss házasokkal beszélgetek 35,3%.

Negyedik az esküvőszervező könyv 17,6% és az esküvőkiállítás 17,6%.

Ez után a filmek, tv adások. A legvégén az internetes egyéb oldalak, mint Pinterest, Instagram jönnek.

Az Így szervezitek ti a saját esküvőtöket felmérésben résztvevők egyike sem vett részt esküvőszervező tanfolyamon.

 

A kutatás lemegdöbbentőbb eredménye

A 9. kérdés kérdés azt vizsgálta, hogy mennyi a felesleges, pénzben kifejezhető pocsékolás abból fakadóan, hogy nem rendelkezett szervezési ismerettel a felmérésben részt vevő.

A válaszolók 5-50%-ig jelölték meg a pazarlást. Az átlag 16,7%.

Itt egy picit álljunk meg és összesítsük az eredményeket!

A válaszadók többsége (65%) 2 millió forint és 4 millió forint közötti összeget költött a saját esküvőjére. Az átlagos költés pedig 2.930.000 forint volt. A felmérésben résztvevők úgy nyilatkoztak, hogy megfelelő szervezési ismeretek nélkül szervezték a saját esküvőjüket, és ez az ismerethiány pazarlást okozott.

Az elpazarolt pénz átlagos mértéke az esküvő teljes költségének 16,7%-a. Az átlagos költést figyelembe véve ez 489.310.- Ft. HOPPÁ! Közel ötszázezret kidobtak az ablakon!

Ez a tény rámutat arra, hogy az esküvő szervezése nagy anyagi kihívással jár és megfelelő szervezési módszereket kellene alkalmazni, ha költséghatékonyságra törekszünk.

 

Esküvőszervezés stresszmérése II

A 10. kérdés azt vizsgálta, hogy mi lehet a stressz okozója. A kutatás ezen részében

        igen — nem jellemző — nem

választ lehetett adni.

Az első állítás így szólt:

„Aggaszt az, hogy nehogy kimaradjon valami fontos szervezési lépés” 

60% aggódik a szervezés időtartama alatt.

40% nem jellemző

A ’nem’ választ senki sem jelölte.

A második állítás így szólt:

„Arra törekszem, hogy minden jól sikerüljön az esküvőmön”

94%-ban ‘igent’ válaszoltak

6 %-ban ‘nem jellemző’ a válasz. A ’Nem’ választ senki nem jelölte.

Ebből azt szűrhetjük le, hogy a stressz okozója a tökéletes esküvő vágya, ami aprólékos, mindenre kiterjedő szervezési lépésekkel valósul meg.

 

Én egyedül szerveztem az esküvőt, de ez csak 17%

A 11. kérdésnél azt vizsgálta a felmérés, hogy kit von be az esküvőt szervező a szervezési feladatokba.

A kérdés ez volt:

„Ha bevonsz valakit a szervezésbe, ki az? (Ne nevet írj! Hanem ilyeneket: párom, anyu, apu, lány tesó, fiú tesó, barát, munkatárs, stb.)”

A kutatásban résztvevők 17%-a nem válaszolt, ami azt jelenti, hogy ennyien egyedül szervezék az esküvőjüket. A 83%-ban bevont segítők sorrendje a következő:

  1. párom
  2. testvér
  3. szülők
Mennyit segítenek?

Az Így szervezitek ti a saját esküvőtöket kutatás 12. kérdése azt mutatta meg, hogy a segítőnek mekkora szerep jut az esküvő szervezésnél. A kérdés így szólt:

„Ha a szervezési feladatokat megosztod, akkor hány százalékban fogod te végezni a feladatokat?”

Válaszok 30-95%-ig terjedtek. Ebből látható a segítők szerepe is.

Megállapíthatjuk azt is, hogy az átlagot tekintve az a kijelentés, hogy én egyedül szerveztem az esküvőmet, nem igaz.

 

Mi a legfontosabb kérdés?

A felmérés 13. kérdése azt kutatta, hogy mi az a dolog, amire a legjobban keresik a választ a saját esküvő szervezésekor?

Nagyon vegyes / egyedi megfogalmazások érkeztek. Az elvált szülők gyermekének gondjaitól, a befolyásolhatatlan dolgokon való aggódáson keresztül a „minden”-ig.

A legtöbb mondat mégis arra enged következtetni, hogy a többség arra keresi a választ, hogyan lesz minden tökéletes, hogyan lehet megtalálni a legköltséghatékonyabb megoldásokat.

Az Így szervezitek ti a saját esküvőtöket kutatás 14. és 16. kérdését és a válaszokat, itt nem teszem közzé.

Az oka üzleti.

Esküvő Kiállítás vélemény

A 15. kérdés azt vizsgálta, hogy mi a véleménye a felmérésben résztvevőnek az esküvői kiállításokról. Nagyon vegyes válaszok jöttek. Széles a szórás a pozitív és negatív vélemények között.

Pár idézet:

„Még a lánykérés előtt voltam es elég rémes volt”

„Szolgáltatótkból van rengeteg, és próbálják eladni magukat és sokszor nem a segítőszándékot lehet rajtuk látni hanem ők látják a a kuncsaftban a pénz lehetőséget.”

„Nagyon hasznos, átfogó képet kap az ember az aktuális kínálatról, árakról, lehetőségekről. Még ha nem is egy ilyen rendezvényen keressük/találjuk a szolgáltatóinkat,akkor is érdemes elmenni egyre.”

„Inspiráló.”

„Komolytalan és lehúzás anyagilag”

Így szervezitek ti a saját esküvőtöket. Esküvőszervező könyv

Így szervezitek ti a saját esküvőtöket kutatás feltárta

Az „Így szervezitek ti a saját esküvőtöket” kutatás több dologra rávilágított a mai esküvői ipar és a párok szervezési ismeretei (hiedelmei) területén. Az adatok további elemzésével eljuthatunk oda, hogy felfedhetjük a szervezési hibákat, az elavult módszereket, amelyek még mindig jelen vannak a XXI. században.

Az adatok ilyen elemzéséből elkészült egy könyv (NESzeL), ami végig vezeti az olvasót a teljes kutatáson és megoldást kínál ahhoz, hogy végre melléfogások nélkül jól történjenek a szervezési lépések, hogy tökéletes legyen az esküvő.

Ez a könyv most díjmentesen itt letölthető.

Továbbá egy online workshop is meg fog valósulni, ami a felmérés eredményeire épül és arra keresi a választ, hogyan szervezhetik jól a saját esküvőjüket a menyasszonyok, hogy az esküvőjük tökéletes legyen. 

Kutatást végezte: Nagy G. Csaba esküvőszakértő

Pin It on Pinterest